17.12.2016 18:00

ASELSAN, AR-GE’ye Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla AR-GE merkezi olma şansını yakaladı. Bu haberle ASELSAN faaliyet merkezlerinin sayısını 6’ya çıkardı.

ASELSAN yaptığı araştırmalar ile ilgili teknolojik kazanımları, mühendislik birimlerine aktararak ürüne dönüşmesini sağlayacak. Buradan elde edilecek ticarileşme ASELSAN’ın yeni projeleri ile ilgili ihtiyaçlarında kullanılacak.

AR-GE Çalışmaları Büyük Katkı Sağlayacak!

Sinyal ve görüntü işleme alanında yapılacak olan AR-GE çalışmaları haberleşme ve radar gibi cihazların etki alanlarının artırılması için kullanılacak. Veri analitiği ile elde edilen veriler değerlendirilecek ve komuta kontrol ve güvenli sistemi gibi yeni yeteneklerin kazandırılmasında kullanılacak. Derin öğrenme özellikle insansız sistemler üzerinde etki gösterecek.

Yeni teknolojilerin kazandırılması kadar, devam eden projelerde de performans artırımına yönelik olarak tercih edilecek sistem geleceğe yöne verecek. Tıbbi görüntüleme ile manyetik parçacıkların klinik alanda da kullanımı mümkün hale getirilecek.
ASELSAN 5 kıtada pek çok farklı ülkeye teknoloji ihracatı yaparak insanların hayatına katkı sağlamayı sürdürüyor. Şirket bünyesinde yaklaşık olarak 2600 personel görev yaparken AR-GE çalışmaları için harcanan bütçe ise 912 milyon Türk Lirası.