Bilimin ilerlemesiyle hastalıklara tek tek çözümler beklenirken diyabet hastaları için kötü bir haber geldi. Yapılan çalışmalarda diyabet hastalığının çözümü değil daha da artacağı ortaya çıkacağı. Hatta rakam öyle korkutucu ki gelecek 50 yıl içinde hastalık katlanarak artıyor.

Bilim dünyasında yapılan bir çalışma sonucunda önümüzdeki on yıl içerisinde diyabet hastalarının sayısının iki katına çıkacağı sonucuna ulaşıldı. Diyabet hastaları teknolojinin, bilim ve tıp alanındaki ilerlemeye umutla bakarak hastalığın çözümünü beklerken şaşırtıcı ve bir o kadar da kötü bir haberle karşılaştı. Bilim adamlarının yaptığı bir çalışmada diyabet vakalarının önümüzdeki on yıl içinde hızla artacağı ön görüldü. Araştırmaya göre 2050 yılına kadar diyanet vakalarında iki katı artış yaşanacak. Araştırmada Diyabet hastalığının özellikle Orta Doğu ve Afrika'da daha yüksek olacağı ön görülüyor.

Peki Diyabet nedir?

Yüksek kan şekerine sahip olmak olarak bilinen Diyabet, Tip 1 ve Tip 2 diyabet olarak ikiye ayrılıyor.  Tip 1 diyabette insülin üretimi yokken, Tip2 diyabette ise insülin üretimi görülüyor ancak insülin kullanılamıyor. Tip 2 diyabetliler genelde daha şişman kişiler olarak görülüyor.

Günümüzde ilaçlarla ve kan şekeri takip cihazlarıyla diyabet eskisi gibi ölümcül hastalık olmaktan çıksa da hastalık yönetilmezse, kronik böbrek hastalığı başta olmak üzere, kalp krizi, körlük, inme gibi ciddi sorunlara nedne olabilir. Yapılan araştırmalar sonucunda ise diyabetin gelecekte azalmayacağı aksine daha da fazla insanda görüleceği sonucuna ulaşıldı.